دسته: شبکه های اجتماعی

3

رسانه های اجتماعی هتل ها

لزوم ایجاد شبکه های اجتماعی هتل ها و حضور گسترده در آنها برای هتل ها امری ضروری است. یک وب سایت برای اطلاعات رسانی در مورد فعالیت ها، جاذبه ها، امکانات طراحی کنید. وب سایت یک منبع ثابت از محتوا است. که می توانید آن را در شبکه های اجتماعی مانند فیس بوک و توییتر استفاده کنید.