دسته: گردشگری

0

گردشگری بیابانی

بیابان ها در اولین نگاه طبیعتی خشک و خشن و ذاتی شکننده و ناپایدار دارند ولی در نهان خود جاذبه های منحصربه فرد و بکری دارد که متاسفانه بسیاری از آن نامعلوم و ناشناخته مانده است. این در حالی است که وسعت کویرهای ایران و ویژگی‌های آن، کشورمان را به یکی از معروف‌ترین مناطق خشک جهان تبدیل کرده است.

0

گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین و متداول ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون گذشته باز می گردد و به تاریخ فرهنگ دینی گره خورده است.تمامی ادیان و مذاهب در سراسر جهان اماکن،آثار،مراسمات و سنت های مذهبی مختلفی دارند که به یکی از جاذبه های گردشگری آنها تبدیل شده است.

0

گردشگری نجومی

انسان همواره برای شناخت آسمان و هر چه در آن هست کنجکاو بوده؛ وقتی به آسمان نگاه می کنیم دنیایی از پرسش ها در ذهن ما شکل می گیرد. وسعت موضوع های مختلف در حوزه گردشگری دامنه فعالیت های این حوزه را به رشته های مختلف کشانده به طوری که امروزه شاهد آن هستیم مسائل علمی نیز به حوزه گردشگری راه پیدا کردند.