برچسب: امنیت در خرید

0

اعتماد به فروشگاه‌های اینترنتی

تائید کسب و کار اینترنتی توسط یک موسسه ثالث تاثیر زیادی در جلب اعتماد مراجعه کنندگان خواهد داشت. در این حالت خریدار از محفوظ ماندن اطلاعات خود احساس امنیت بیشتری دارد و اگر از اطلاعات شخصی وی سوء استفاده شود ، می تواند برای شکایت از فروشگاه متخلف اقدام و به مراجع قانونی مراجعه نماید.