برچسب: مشهد

0

گردشگری مذهبی

گردشگری مذهبی یکی از رایج ترین و متداول ترین اشکال گردشگری در سراسر جهان است که سابقه آن به قرون گذشته باز می گردد و به تاریخ فرهنگ دینی گره خورده است.تمامی ادیان و مذاهب در سراسر جهان اماکن،آثار،مراسمات و سنت های مذهبی مختلفی دارند که به یکی از جاذبه های گردشگری آنها تبدیل شده است.